Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Jag driver idag ett konsultbolag KIAB som sysslar med managementfrågor och projektledning i bygg- och fastighetsbolag.​

Arbetar gärna med/Kan ta uppdrag som:

Mitt största intresse numera är att arbeta med managementfrågor i små och medelstora företag och organisationer​

Speciella kompetenser

Jag är i botten byggnadsingenjör med universitetskurser i administration , juridik, ekonomi och geologi.
Jag har under mitt yrkesverksamma liv arbetat i bygg- och fastighetsbolag som projektör, projektledare, förvaltningsdirektör och VD. 

Därutöver har jag suttit i olika styrelser för fastighets- och byggbolag, finansieringsbank, flygplatsbolag, skolbolag, försäkringsbolag och hotell. Jag har också varit ledamot i ett antal föreningar.