Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

VD på många olika företag, bland annat på Riksbyggen AB, Sollentunahem, Sollentuna Fastighets AB, Roslagsbostäder AB, men också utvecklingschef och produktionschef

Arbetar gärna med:

• Rådgivare för företagsledare/styrelser
• Strategiarbete och Affärsstrategiska frågor
• Genomförande av affärsuppgörelser
• Organisations- och personalutveckling
• Effektivisering och lönsamhet
• Styrelsearbete
• Interim VD

Speciella kompetenser

Jag är en god lyssnare och kan ta till mig synpunkter och idéer och verka som bollplank för den som behöver mentorskap och stöttning i såväl personlig utveckling som verksamhetsutveckling.

Kan ta uppdrag som:

Utöver att vara din rådgivare kan jag också ha en interim VD-/chefsroll, medverka operativt i affärsupplägg och affärsuppgörelser samt ingå som ledamot i styrelser.