Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

VD Contiga, styrelseuppdrag

Speciella kompetenser:

Tillverkande företag, konsulter

Arbetar gärna med:

Tillverkande företag, konsulter

Kan ta uppdrag som:

Mentor, styrelseledamot