Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Eget företagande, internationella projektarbeten, mångårigt styrelsearbete, utbildad mentor hos Almi

Speciella kompetenser

Mentorskap, styrelsearbete, bollplank, kommunikation, start av företag, vidareutveckling av företag, data – både hårdvara och mjukvara

Arbetar gärna med:

Alla branscher

Kan ta uppdrag som:

Mentor, styrelseuppdrag, lobbying, kommunikation och kontaktskapande, data i olika former hård och mjukvara, utbildning