Låt oss presentera

Våra Mentorer

Urval ur tidigare befattningar:

Jag driver idag ett konsultbolag KIAB som sysslar med managementfrågor och projektledning i bygg- och fastighetsbolag.​

Arbetar gärna med/Kan ta uppdrag som:

Mitt största intresse numera är att arbeta med managementfrågor i små och medelstora företag och organisationer​

Speciella kompetenser

Jag är i botten byggnadsingenjör med universitetskurser i administration , juridik, ekonomi och geologi.
Jag har under mitt yrkesverksamma liv arbetat i bygg- och fastighetsbolag som projektör, projektledare, förvaltningsdirektör och VD. 

Därutöver har jag suttit i olika styrelser för fastighets- och byggbolag, finansieringsbank, flygplatsbolag, skolbolag, försäkringsbolag och hotell. Jag har också varit ledamot i ett antal föreningar.

Urval ur tidigare befattningar:

VD på många olika företag, bland annat på Riksbyggen AB, Sollentunahem, Sollentuna Fastighets AB, Roslagsbostäder AB, men också utvecklingschef och produktionschef

Arbetar gärna med:

• Rådgivare för företagsledare/styrelser
• Strategiarbete och Affärsstrategiska frågor
• Genomförande av affärsuppgörelser
• Organisations- och personalutveckling
• Effektivisering och lönsamhet
• Styrelsearbete
• Interim VD

Speciella kompetenser

Jag är en god lyssnare och kan ta till mig synpunkter och idéer och verka som bollplank för den som behöver mentorskap och stöttning i såväl personlig utveckling som verksamhetsutveckling.

Kan ta uppdrag som:

Utöver att vara din rådgivare kan jag också ha en interim VD-/chefsroll, medverka operativt i affärsupplägg och affärsuppgörelser samt ingå som ledamot i styrelser.