Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Revisorsassistent på större byrå i Stockholm. Egen mindre verksamhet som redovisningskonsult i kommunen sedan -89.

Speciella kompetenser

Företagsekonom. Enskild näringsverksamhet. Styrelsearbete. Föreningsverksamhet. Lokalpolitisk erfarenhet.

Arbetar gärna med:

Småföretagare, tjänstemän, föreningsengagerade och privatpersoner.

Kan ta uppdrag som:

Mentor, bollplank, personligt stöd.