Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Vd och Nordeuropachef inom transport, logistik och försäljning av tjänster

Speciella kompetenser

Försäljning, inköp, organisation och ledarskap

Arbetar gärna med:

Mentorskap – marknad, försäljning och outsourcing

Kan ta uppdrag som:

Mentor, oberoende rådgivare och styrelseuppdrag