Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Ansvarig för samverkan mellan högskola och näringsliv

Speciella kompetenser

Tillväxtfrågor, affärsutveckling, nätverksbyggande

Arbetar gärna med:

Alla företag och organisationer

Kan ta uppdrag som:

Rådgivning, nätverksbyggande, företagsanalyser, kontakter med högskolan