Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Företagsledande befattningar i svenska och internationella företag inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling​

Speciella kompetenser

Försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Styrelsearbete.

Arbetar gärna med:

Projektuppdrag. Oberoende rådgivare. Styrelsearbete.

Kan ta uppdrag som:

Mentor, oberoende rådgivare och styrelsesamverkan