Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Inom turism- och hotellbranschen: som reseledare, guide, reseproduktion, hotellreception och med erfarenhet av kongress- och eventmanagement (bl.a. OS i Innsbruck 1976)

Inom industri och förvaltning: som VD-sekreterare och Management Assistant

Delägare och VD: i ett serviceföretag för kontors-, översättnings- och utbildningstjänster

Projektledning: start av ett nyföretagarcentrum för kvinnor

Konsult och utbildare/coach/föredragshållare med fokus på kundrelationer, kommunikation, personlig utveckling inkl mentorskap

Speciella kompetenser

Kundrelationer, kunskap om tyskspråkiga marknader och deras kultur

Arbetar gärna med:

Alla, som vill utveckla sig själva och finna nya vägar

Kan ta uppdrag som:

Hjälper kunden till ett nytt perspektiv – mentor, bollplank