Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Har varit egen företagare ägare/VD till bl.a. nedanstående företag:
– Produktutveckling AB
– Protema AB
– CHW Skärgårdsupplevelser AB
– Rådmansö Fastighets AB

Speciella kompetenser

Maskiningenjör, uppfinnare, entreprenör

Arbetar gärna med:

Projektuppdrag, nya idéer, företagsstrukturer i alla branscher

Kan ta uppdrag som:

Mentor, rådgivare eller styrelseuppdrag