Låt oss presentera

Vår Mentor:

Urval ur tidigare befattningar:

Försäkringsjurist i svenska och nationella företag med inriktning mot kredithantering och insolvenslagstiftning.

Speciella kompetenser

Kreditvärdering & Kreditbedömning. Insolvensarbete & Finansiering. Styrelsearbete.​

Arbetar gärna med:

Mentorskap – mellanchefer, Styrelsearbete​

Kan ta uppdrag som:

Mentor, oberoende rådgivare och styrelseuppdrag​