Mentorskap, Rådgivning & Nulägesanalys

Mentorskap

Läs Mer

Mentorskap

Som ensamföretagare saknar man ofta ett bollplank där en Roslagsmentor med ett utifrån perspektiv kan vara en konstruktiv samtalspartner under regelbundna samtal kring företagets aktuella situation.​

Rådgivning

Läs Mer

Rådgivning

Ibland står företaget inför avgörande vägval. Det kan gälla expansion, nya marknader, nya produkter och tjänster eller större investeringar. En Roslagsmentorkan då fungera som extern rådgivare och bistå med utredningar, kontakter och förslag till åtgärder.​

Nulägesanalys

Läs Mer

Nulägesanalys

Nulägesanalys med förslag till åtgärdsprogram är ett strukturerat erbjudande där vi gör en grundläggande genomgång av företaget och föreslår åtgärder.

Våra Erbjudanen

En Roslagsmentor vill aktivt bidra till näringslivets utveckling inom kommunen. Vi ger, råd, stöd och operativ hjälp till lokala företagare.

En Roslagsmentor delar med sig av sitt kunnande och tillför erfarenheter och möjligheter till nya kontakter genom sitt eget breda nätverk.

Våra mentorer har lång erfarenhet inom förtagande inom Sverige och internationellt med kompletterande kompetenser.

Vi erbjuder fyra kostnadsfria enskilda möten eller totalt 10 timmars konsultation. Vid fortsatt uppdrag träffas överenskommelse om ersättning direkt mellan uppdragsgivare och mentor.

Vår förening

Roslagsmentorer är en ideell förening med säte i Norrtälje kommun. Föreningens ändamål är att stimulera och stödja näringslivet i Roslagen genom att ge råd, stöd och operativ hjälp till dess företagare.

En Roslagsmentor tror på företagandet och vill aktivt bidra till näringslivets utveckling inom kommunen.

Våra mentorer har lång erfarenhet inom förtagande inom Sverige och internationellt med kompletterande kompetenser.

Alla mentorer arbetar enligt föreningens etiska regler.

Våga be om hjälp

Att vara företagare är ibland ensamt. Det kan vara en styrka att ha en person, en mentor, som man som företagare kan prata med, som har en bred företagserfarenhet och som man får ett förtroende för.

Det är ofta nyttigt att få synpunkter från någon som utan ett eget intresse kan se på verksamheten med andra ögon och som inte sitter fast i den dagliga operativa verksamheten.

Det är också viktigt att engagemanget från båda parter bygger på ett personligt och ömsesidigt förtroende mellan företagaren och mentorn.

“En Roslagsmentor har valt att betala tillbaka och dela med sig av sina erfarenheter samt kunskaper från tidigare yrkesliv”

Kontakta oss

RM c/o Nils Matsson,
Segerboda, Lucktorpsvägen 4,
761 97 Norrtälje