Vi Erbjuder:
Mentorskap | Rådgivning | Nulägesanalys

En Roslagsmentor vill aktivt bidra till näringslivets utveckling inom kommunen. Vi ger, råd, stöd och operativ hjälp till lokala företagare

Om Oss Kontakt

OM Oss

En Roslagsmentor delar med sig av sitt kunnande och tillför erfarenheter och
möjligheter till nya kontakter genom sitt eget breda nätverk.

Om Oss

Om Oss

VÅR FÖRENING

Roslagsmentorer är en ideell förening med säte i Norrtälje kommun. Föreningens ändamål är att stimulera och stödja näringslivet i Roslagen genom att ge råd, stöd och operativ hjälp till dess företagare.

En Roslagsmentor tror på företagandet och vill aktivt bidra till näringslivets utveckling inom kommunen.

Våra mentorer har lång erfarenhet inom förtagande inom Sverige och internationellt med kompletterande kompetenser.

Alla mentorer arbetar enligt föreningens etiska regler.


Etiiska regler

Våga be om hjälp!

Att vara företagare är ibland ensamt. Det kan vara en styrka att ha en person, en mentor, som man som företagare kan prata med, som har en bred företagserfarenhet och som man får ett förtroende för.

Det är ofta nyttigt att få synpunkter från någon som utan ett eget intresse kan se på verksamheten med andra ögon och som inte sitter fast i den dagliga operativa verksamheten.

Det är också viktigt att engagemanget från båda parter bygger på ett personligt och ömsesidigt förtroende mellan företagaren och mentorn.

Nyhetsarkiv

Riktad marknadsföring mot företagen i Görla Industriområde

Under oktober har samtliga företag i Görla Industriområde kontaktats genom utskick.
Utskicket har gjorts i samråd med företagarföreningens ordförande, Claes-Håkan Jansson.
Syftet med denna aktivitet är att informera om Roslagsmentorernas verksamhet och erbjudanden och få ett första möte med de olika företagen och se om det finns behov av stöd och rådgivning.

Arbete med ny verksamhetsplan för Roslagsmentorerna

Vid årets medlemskonferens den 28 april beslutades om en ny modell för föreningens verksamhetsutveckling. Under ledning av Peter Jansson kommer sju olika arbetsgrupper att formulera mål och åtgärdsplaner inom områden som marknadsföring, samarbetspartners, medlemsrekrytering, extern och intern information med mera.
Den övergripande målsättningen är att kunna presentera en långsiktigt uthållig plan för vidare utveckling av föreningens verksamhet senast vid kommande årsmöte 2017.

Årsmötet 2016

Vid föreningens årsmöte den 10 februari 2016 omvaldes Nils Matsson till föreningens ordförande.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Birgitta Bjuhr, Per-Erik Holmgren, Fred Rosenthal och Peter Jansson. Vidare valdes Louise Angleryd till extern kassör att adjungeras vid styrelsens sammanträden.