Om oss

En Roslagsmentor delar med sig av sitt kunnande och tillför erfarenheter och
möjligheter till nya kontakter genom sitt eget breda nätverk.

Vår Förening

Roslagsmentorer är en ideell förening med säte i Norrtälje kommun. Föreningens ändamål är att stimulera och stödja näringslivet i Roslagen genom att ge råd, stöd och operativ hjälp till dess företagare.

En Roslagsmentor tror på företagandet och vill aktivt bidra till näringslivets utveckling inom kommunen.

Våra mentorer har lång erfarenhet inom förtagande inom Sverige och internationellt med kompletterande kompetenser.

Alla mentorer arbetar enligt föreningens etiska regler.

Våga be om hjälp

Att vara företagare är ibland ensamt. Det kan vara en styrka att ha en person, en mentor, som man som företagare kan prata med, som har en bred företagserfarenhet och som man får ett förtroende för.

Det är ofta nyttigt att få synpunkter från någon som utan ett eget intresse kan se på verksamheten med andra ögon och som inte sitter fast i den dagliga operativa verksamheten.

Det är också viktigt att engagemanget från båda parter bygger på ett personligt och ömsesidigt förtroende mellan företagaren och mentorn.

Etiska regler

“En Roslagsmentor har valt att “betala tillbaka” och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper från tidigare yrkesliv”

Låt oss presentera

Våra Mentorer

Våra mentorer har lång erfarenhet inom förtagande inom Sverige och internationellt med kompletterande kompetenser.